TigerStop Telemeter

Tigerstop Telemeter är ett elektroniskt "skjutmått".

  1. Mät
  2. Sänd måtten trådlöst till ett Tigerstop eller till en kaplista
  3. Kapa

Mätlängden är upp till 2 800mm.

Det går att använda upp till 8st Tigerstop Telemeters i en och samma lokal.

Önskar ni mer information på vad Tigerstop kan erbjuda för just er produktion kan ni kontakta vår produktansvarige Richard Lundquist.