TigerStop Sawgear

Tigerstop Sawgear är ett lite enklare anhåll
som går att montera på en mängd olika kap- och
geringssågar med hjälp av Tigerstops universalfästen.
Arbetar i millimetrar och tiondelar.

Kompletera med ett helt bord på er verkstad och
ni kan flytta ert Tigerstop Sawgear mellan olika
arbetsplatser snabbt och enkelt.

Rimax kan också förse er med såg till ert nya
Tigerstop Sawgear av fabrikat Graule eller Metabo.

Önskar ni mer information på vad Tigerstop
Sawgear kan erbjuda för just er produktion 
är ni välkomna att kontakta vår produktansvarige
Richard Lundquist.