TigerStop Ripfence & Crosscut

Tigerstop Ripfence & Crosscut passar till en
mängd olika justersågar. Anhållen gör att ni
slipper släppa era skivor för att flytta ert
befintliga anhåll.

Önskar ni mer information på vad Tigerstop kan
erbjuda för just er produktion kan ni kontakta
vår produktansvarige Richard Lundquist.