Stor granskning av CNC-maskiner

UTKASTSKYDD

  • Sedan december 2009 gäller en ny standard för utkastskydd till CNC maski­ner för trä.
  • Ett godkänt utkastskydd ska ha klarat ett särskilt testdär en 100g  projektil skjuts ut mot skyddet i 70 m/s.
  • Skyddsgardiner i PVC-material klarar inte testet och är därför inte Iängre
    tiliåtna. De ska bytas mot Skyddsgardiner i aramid-fibrer i minst 16 lager,
  • Andra skyddsapplikationer-t ex huvar - i stal, polykar-bonat, lättmetall och gjutjärn måste ha en viss tjocklek. Polykarbonat (”okrossbar Plast") måste t ex vara minst 5 mm tjock,
  • Maskiner tillverkade efter 28 december 2009 får inte säljas utan godkända skydd. På äldre maskiner (även om de är CE-märkta) måste
    träföretaget se till att ej god-kända skydd byts ut,


För 13 år sedan omkom en CNC-operatör då ett verktyg plötsligt slungades ut från maskinen och träffade mannen. Det blev startskottet på en livlig diskussion i Sverige om utkastskydd. Sverige har sedan olyckan jobbat hårt inom EU för att skydden ska förbättras. Först för ett år sedan kom preciseringar i standarden. Den innebar bland annat att Skyddsgardiner i PVC-materia! inte Iängre ar tillåtna.

Arbetsmiljöinspektor Magnus Henriksson, Göteborgs distrikt, har sedan i höstas tillsammans med sina kollegor runt om i Sverige besökt omkring i 50 trä- och mobelföretag. Uppdraget är att informera och kontrollera att den nya standarden för utkastskydd till CNC-maskiner följs

-De flesta företag har ingen aning om att det har kommit ut en ny standard, uppger han.

Den nya standarden innebär att säkerhetskraven i Maskindirektivet nu uppfylls - vilket fallet faktiskt inte var tidigare eftersom de godkända skydden inte var tillräcklig bra.

- Det som hänt är att man preciserat vad utkastskydden ska tåla, berättar Gun Fridteldt, projektledare for Arbetsmiljöverkets pågående tillsynsproiekt.

PÅ ETT ANTAL  LABORATORIUM i Europa har olika utkast­skydd testats. Ingen PVC-gardin har hittills levt upp till kraven, däremot är Skyddsgardiner i aramidfibrer godkända. Därför ska PVC-gardinerna på alla CNC-maskiner bytas ut mot aramidfibergardiner, eller så kan maskinerna byggas in med skydd av andra material som stål, polykarbonat, lättmetall eller gjutjärn. De måste dock vara i en viss tjocklek.

Just den har dagen besöker Magnus Henriksson NOA:s Snickeri i Tibro - ett företag som ingår i Allin-wood-gruppen. Produktchef Leif Carlsson berättar att NOA:s är inne i en expansiv fas - 2010 ökade omsättningen med omkring 50 procent, Nyligen investerade företaget i en helt ny CNC-maskin", en Rover A4.3 TotaIt finns fem CNC-maskiner i produktionen och frågan nu är vilka av dessa som måste åtgärdas.

- Jag var vd för det företag där dödsolyckan inträffade för 13 ar sedan - och det är något jag definitivt inte vill vara med om igen. Att killen som omkom bara var 29år gjorde inte saken bättre. Det är en självklarhet att vi nu ska säkra vara maskiner för våra anställda, säger Leif Carlsson och det är uppenbart att olyckan har satt spår hos honom.

EFTER EN KORT  INFORMATION ooch frågestund, är det dags för inspektion. Magnus, Leif, skyddsombudet och produktionsledaren tar tid på sig att diskutera olika aspekter av säkerhet under rundvandringen ute i fabriken.

- Vår nya maskin ska ha godkant skydd enligt leverantören, säger Leif vilket också bekräftas av Magnus.

Sedan 28 december 2009 får nämligen inga nya maski­ner säljas utan godkänt rätt sorts skydd. När det gäller äldre CE-märkta maskiner måste de åtgärdas. I NOA:s fall är det tre maskiner där skyddsgardinerna måste bytas, övriga har godkänd inbyggnad, det vill saga "yttre barriärskydd".

- Från Arbetsmiljöverkets sida har vi informerat samtliga svenska tillverkare och leverantörer om vad som gäller och att de bör vara behjälpliga så att träföretagen får tag i godkända utkastskydd, säger Magnus Henriksson.

TEXT&FOTC MARIA LARSSON
TRA&M08ELFORUM 1/3011