Arbetsplats

Arbetsplatser efter önskemål och behov.

Förvaring

Hyllsystemet kan anpassas efter lokalens förutsättningar och verksamhetens behov.
För att göra det enkelt för er, har vi tagit fram två olika kombinationer som täcker det
mesta, "lilla" hyllsystemet och "stora" hyllsystemet. Hyllsystemen går att beställa med
endast hyllor eller som kompletta moduler. 

Toolflex 1 Toolflex 1 Toolflex 1 Toolflex 1 Toolflex 1 Toolflex 1

Arbetsplats-Toolflex 1 

Arbetsplats-AM500

"Lilla" hyllsystemet "Lilla" hyllsystemet "Lilla" hyllsystemet "Lilla" hyllsystemet "Lilla" hyllsystemet "Lilla" hyllsystemet

"Lilla" hyllsystemet

"Stora" hyllsystemet "Stora" hyllsystemet "Stora" hyllsystemet "Stora" hyllsystemet "Stora" hyllsystemet "Stora" hyllsystemet

"Stora" hyllsystemet